PDA

View Full Version : Giáo án Mầm nonTrang : 1 [2]

cunhuonghp
17-06-10, 18:14 PM
Mình đang cần gấp gấp giáo án về Làm quen môi trường xung quanh độ tuổi 18 - 24 tháng và độ tuổi 24 -36 tháng, bạn nào có thì xin giúp mình với... Cảm ơn nhiều nhiều...

phongloan2006
09-07-10, 16:10 PM
cam on bai viet da cho minh nhung thong tin bo ich

bupmangxanh
18-07-10, 20:50 PM
cám ơn ban!

hieulanhue
23-07-10, 20:03 PM
cam on dien dan da cho toi mot bo giao an lop la mam non. chuc dien dan ngay cang phat trien hon nua

hieulanhue
23-07-10, 20:05 PM
toi dang can giao an lop mam va lop choi mam non. ai co cho toi xin voi nhe. toi xin cam on!

nhatdung6789
26-07-10, 07:43 AM
Cảm ơn bạn. bạn có giáo án cho bé làm quen với các cơ quan trên người trẻ không. ví dụ mắt mũi .... mà trung hết thành 1 buổi dạy chứ không phải nhiều buổi thank bạn nhiều.

hadinhduong
27-07-10, 22:55 PM
Cho mình xin trọn bộ giáo án mầm non mới lớp 5-6 tuổi có đầy đủ cả kế hoạch tháng tuần ,mạng nội dung ,mạng hoạt động của các chủ điểm

hadinhduong
27-07-10, 23:04 PM
cho mình xin trọn bộ giáo án mầm non mới lớp 5-6 tuổi (có đầy đủ mạng nội dung, mạng hoạt động của từng chủ điểm ,kế hoạch từng tháng từng tuần ,bài soạn giáo án đầy đủ từ đầu đến cuối năm học)

vjp
04-08-10, 20:58 PM
muốn tìm giáo án mâm non thy vào trang nào thế, giáo án về gia đình đó

ai giúp mình nhé
đang cần gấp

vjp
06-08-10, 20:05 PM
muốn tìm giáo án mầm non về chủ điểm gia đình( mẫu giáo lớn)

jolieB
16-08-10, 00:56 AM
Cám ơn Linh rất nhìu, tôi mới vào diễn đàn nhưng rất ấn tượng về sự chia sẻ của mọi người,may mắn quá

truong thi gioi
29-08-10, 17:08 PM
cảm ơn tât cả các thành viên đa lạp lên trang nay.tôi hi vọng ràng sẽ giup ich đưục nhiều người

truongtruonggiang
04-09-10, 19:27 PM
chi oi co the giup em tim` 1 bo giao an mam non do tuoi 5 - 6 ko chi ma` theo phuong phap moi nhat hien nay do neu co em thanhks chị nhiu nhat

hoanglamttgdtx.jar
05-09-10, 06:17 AM
Anh em nào có giáo án mầm non trọn bộ lớp 3- 4 tuổi thì chia sẻ cho mình với.Cảm ơn anh em rất nhiều!

NguyenThanhHoa
05-09-10, 20:46 PM
Linh ơi, sao tôi không mở đc tập tin mà chị gửi nhỉ?
Cả 2 trang mà chị gửi nữa, không mở đc là sao?

binhphuong89
06-09-10, 23:20 PM
đây là giáo án lớp nào vậy chị,em đang cần giáo an 5-6 tuổi chương trình đổi mới chị có thể giúp em được k/

lamnghia23
08-09-10, 10:12 AM
xin cám ơn nhiều

binhphuong89
08-09-10, 15:00 PM
ai biết giáo án mầm non 5-6 tuổi chương trình đổi mới ở đâu không chỉ em với

Admin
08-09-10, 18:12 PM
Giữa chương trình mới và cũ không khác nhau nhiều lắm. Do đó, chỉ cần chỉnh sửa là ok thôi mà.

binhphuong89
08-09-10, 20:37 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
chị dùng phong chữ gì vậy sao em tải về máy mà k đọc được

vothihuongdm
14-09-10, 13:55 PM
mình rất cần bộ giáo án khối lá chủ điểm gia đình ai có cho mình với

choanhhoi
17-09-10, 14:20 PM
Rất cảm ơn bạn! Thế gian này vẫn còn rất rất nhiều người tốt bụng! :D Love

trantoan.tnut
19-09-10, 08:32 AM
Cảm ơn các bạn nhiều! Tôi đang cần tìm một số giáo án tham khảo.^_^

nghiatla
19-09-10, 10:02 AM
pt và hpt voty

hoaduong
28-09-10, 10:05 AM
cảm ơn bạn Ngọc Linh về các giáo án, mình cũng muôn chia sẻ giáo án cùng các bạn lắm, gởi như thế nào ? giúp mình với nhé . Cảm ơn

Huyhoang07
28-09-10, 14:31 PM
Thanks nhé

phungtandan
28-09-10, 14:38 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
vì sao tôi không xem được nội dung giáo án mầm non?

Admin
28-09-10, 15:23 PM
File giáo án mầm non được nén. Bạn dùng chương trình giải nén để giải nén ra nhé. Ngoài ra, file này được soạn với bộ font TCVN3 (ABC) nên máy tính của bạn cần có bộ font chữ này mới hiển thị được tiếng Việt có dấu. Bạn có thể vào google để tìm bộ font chữ này về cài lên máy của mình nhé. Hoặc bạn có thể dùng chương trình Unikey để chuyển mã font chữ sang bộ font của bảng mã Unicode.

2 dinh
28-09-10, 21:03 PM
mình rất là cảm ơn diễn đàn, nói thật mình mới vào nghề chưa được bao lâu nên rất ít kinh nghiệm. nhờ có diễn đàn mà mình được học tập rất nhiều

lehongvan
01-10-10, 12:37 PM
cam on chi ngoc linh

lehongvan
01-10-10, 12:38 PM
chi cho e tham khao giao an khoi la nhe

tuanhue023
04-10-10, 21:44 PM
Mình cần giáo án mầm non 3-4 tuổi giáo dục mầm non mới

anhkhoiph219
11-10-10, 06:16 AM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D. cám cơn cô nhé

sunngoc
11-10-10, 18:10 PM
sao minh ko xem duoc

nhockmeo2808
13-10-10, 20:31 PM
Ai có giáo án dạy về bảo vệ môi trường ,lớp lá không?gíup mình với,mình cần gấp để thứ 3 ngày 19/10 mình lên tiết thi tay nghề.Nhockmeo cảm ơn rất nhiều,càng sớm càng tốt.

khanhbinh78
13-10-10, 20:44 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
cám ơn bạn đã thực hiện những bài này

thanhthanhtuyen
15-10-10, 10:21 AM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
cảm ơn rất rất nhiều!:)

bonghong_199
15-10-10, 16:46 PM
em dang can giao an nha tre, co ai giup em ko
em cam on nhieu

nguyenngoc_2711
17-10-10, 12:15 PM
Cho hỏi giáo án mầm non khối chồi chủ đề bản thân

diemle
19-10-10, 21:39 PM
ÑEÀ TAØI : TROØ CHUYEÄN VEÀ GIA ÑÌNH CUÛA BEÙ
I/ Yeâu caàu:
- Cung caáp cho chaùu bieát nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình,bieát ñöôïc moät soá coâng vieäc ñôn giaûn cuûa hOÏ
- Chaùu bieát troø chuyeän cuøng coâ, traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa coâ, cuûa baïn
- Giaùo duïc chaùu bieát yeâu thöông leã pheùp vôùi nhöõng ngöôøi thaân trong gi ñình
II/ Chuaån bò:
- caùc hình aûnh veà gia ñình beù
- nhaïc
III/ Tieán haønh:
· Hoaït ñoäng 1: beù xem gì vaäy?
- cho chaùu chôi troø chôi ñeå oån ñònh, cho chaùu chia nhoùm ñeå xem tranh
- troø chuyeän cuøng chaùu veà nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình
- trong nhaø con coù ai?
Hoï laøm nhöõng vieäc gì?
Giaùo duïc chaùu bieát yeâu quí nhöõng ngöôøi thaân, leã pheùp…
* Hoaït ñoäng 2 : beù keå chuyeän veà nhöõng ngöôøi thaân cuûa beù
- Coâ cho chaùu chôi troø chôi “ keå veà nhöõng ngöôøi thaân cuûa beù”
- Coâ giôùi thieäu caùch chôi: chuyeàn boùng theo voøng troøn, nghe nhaïc, döùt baøi nhaïc boùng döøng laïi choå baïn naøo thì baïn ñoù ñöùng leân keå cho caùc baïn nghe nhöûng ngöôøi thaân trong gia ñìng cuûa mình
- Coâ toå chöùc cho chaùu chôi
- Nhaän xeùt keát thuùc hoaït ñoäng

TUYET TRINH
25-10-10, 19:49 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
EM DANG CAN MOT SO BAI HAT VE TRE O LUA TUOI MAM,CO ANH CHI NAO BIET CHI CHO EM VOI?:p

NgocHan9890
25-10-10, 21:34 PM
chỉ giùm tui cách giải nén đi ! tui down nhưng ko biết giải nén nên không xem được

VUHUE
26-10-10, 20:06 PM
toi giup ban nhe
file:///E:/MAM%20NON/nhac%20mam%20non/05%20Track%205.wma
(file:///E:/MAM%20NON/nhac%20mam%20non/03%20Track%203.wma)

linhlinh_90tn
27-10-10, 20:35 PM
có ai có bài giảng dạy trẻ biết các loại quả lứa tuổi 2-3t ko làm ơn giúp với!

LeNgocLinh
27-10-10, 21:24 PM
chỉ giùm tui cách giải nén đi ! tui down nhưng ko biết giải nén nên không xem được

DOWNLOAD WINRAR PHIÊN BẢN MỚI NHẤT (http://3c.com.vn/Uploaded/linhntt/wrar393.exe)

Bạn vào link trên lấy WINRAR về rùi cài WINRAR lên máy, chúc bạn thành công!

chungbhxh
27-11-10, 15:57 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
Bai viet moi va giao an mam non

huynhlieu1987
27-11-10, 18:21 PM
linh oi co giao an chu diem thuc vat k?
ban co the cho minh muon tham khao dc k
vi la giao vien moi nen minh con chua ro lam
mong ban giup nhe

lieu muon gui may bai hat mam non cho ban ma k bit cach gui ban chi lieu voi nhe linh

maithingan
27-11-10, 20:49 PM
minh dao bai giang ma khong mo duoc noi ho minh voi

linh oi co giao an chu de thuc vat khong ? ban cho minh muon tham khao nhe . vi nam nay minh moi doi moi ma cac linh vuc minh khong duoc ro lam . ban cho minh muon nhe. cam on ban nhieu

tamvu
29-11-10, 17:02 PM
Giáo án lớp chồi:

Cám ơn chị linh nhiều về sự chia sẻ, nhưng file này hình như bị lỗi phông chữ chị ạ, e down về nhưng không đọc được, hix!

lyly_99
01-12-10, 20:21 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
mình rất muốn vào xem tham khảo mà sao không dowl được là sao vậy?l

lyly_99
01-12-10, 20:47 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
em mới tham gia vào diễn dàn nên còn ngố lắm.khi nãy tìm thấy trang mà chị post mấy file tô màu chủ điểm tranh mầm non theo chủ điểm muốn dowl thì phải đăng kí .e đăng kí xong rùi quay lại thì huhu giờ không tìm thấy nó ở đâu nữa mà em đang cần gấp.hic hic ai ơi giúp em với

sulala4
01-12-10, 21:38 PM
cho tui xin 1 post giáo án 24-36 tháng tuổi

nghecaoquy
05-12-10, 23:25 PM
Có ai có giáo án mầm non chương trình cải cách 5-6 tuổi ko? Làm ơn post lên cho mình xin với! Mình đang rất cần, thank nhiêù nhiều...

thuvan2302
06-12-10, 20:51 PM
cho em xin giáo án về chủ đề noel của lớp mầm được không?
nếu anh chị nào có link thì gửi vào địc chỉ email cho em nhé: thuvan2302@yahoo.com
em mới đi làm nên chưa cò nhiều kinh nghiệm mong các anh chị giúp đỡ em thêm để em mau tiến bộ. Cám ơn mọi người !!

Minhtram
13-12-10, 19:12 PM
sao mình tải về bị lổi .Cac ban giúp minh với

LeNgocLinh
13-12-10, 21:29 PM
em mới tham gia vào diễn dàn nên còn ngố lắm.khi nãy tìm thấy trang mà chị post mấy file tô màu chủ điểm tranh mầm non theo chủ điểm muốn dowl thì phải đăng kí .e đăng kí xong rùi quay lại thì huhu giờ không tìm thấy nó ở đâu nữa mà em đang cần gấp.hic hic ai ơi giúp em với
Gửi bạn link tải về: http://dayhoctructuyen.org/showthread.php?t=3472

LeNgocLinh
13-12-10, 21:30 PM
sao mình tải về bị lổi .Cac ban giúp minh với
Bị lỗi thế nào vậy bạn?

minhthaiktkt
14-12-10, 09:21 AM
lam sao dua bai viet len duoc

mamnontaytra
24-12-10, 23:25 PM
Cam ơn bạn, bạn đã rất công phu, cảm ơn (!)

tulip_27
31-12-10, 13:38 PM
Chị ơi sao em down về mà không mở ra được vậy? :confused:
Mấy trang chị đưa em cũng vào không được nốt? :(
Chị có cách nào giúp em với!
Thank trước

thanhloancb1
05-01-11, 22:14 PM
Mình thấy ở trang này có các loại Giáo án Khối mầm non, các thầy cô vào tham khảo xem nhé: http://www.thuathienhue.edu.vn/khaothi/tieuhoc/mamnon/baigiang/bg_3_4.htm
http://www.thuathienhue.edu.vn/khaothi/tieuhoc/tieuhoc.htm
mình cần bộ giáo án của khối mẫu giáo 3-4 tuổi mà tìm không thấy? bạn chỉ giúp mình với.

hien_0982721363
09-01-11, 12:02 PM
cho mình hỏi có ai có
giáo án một gio hoạt động tạo hình(tuỳ chọn)

quangchuqng
17-01-11, 15:47 PM
Tôi có dự định mở lớp Mẫu giáo dân lập, nhưng với bậc học Mầm non, tôi là người "ngoại đạo" - Cám ơn bạn đã post loạt bài trên lên diễn đàn!

nhancachviet
27-02-11, 18:35 PM
ban co giao an toan lop mam:chu de;dong vat
mon toan:dinh huong phia tren phia duoi khong

nhancachviet
27-02-11, 18:40 PM
mình có một vấn đề cần nhỏ các bạn giúp day
minh muốn tìm giáo an l toán lớp mầm
chủ đềthế giới đọng vật
dề tài\\;định hướng phía trên -phía dưới
và đề tài"so sánh 2 đối tượng về chiều cao
các bạn giúp mình với

colai
03-03-11, 22:49 PM
Mình đang rất cần giáo án điện tử của chủ điểm giao thông khối lá. Có ai có thể giúp mình tìm được không?

binbinbin5993
07-03-11, 15:23 PM
dow có đc đâu mà để ????? có 156kb

binbinbin5993
07-03-11, 15:28 PM
Bài từ năm 2007 mà h` còn kiu ng` ta dow !!! Ai mà dạy nữa

CuteGirlVN
07-03-11, 15:33 PM
cảm ơn bạn , tớ tìm mãi cho người yêu tớ giờ mới thấy . He he tối nay bắt nàng đền rùi ...

__________________
| Flash File Recovery 5,7 (http://vi.soft444.com/phanmem/449) | Thế giới thủ phủ Quiz 1.1.0 (http://vi.soft444.com/phanmem/754) | Ateksoft Webcamera Plus 2,1 (http://vi.soft444.com/phanmem/1450) | Quicken LastBit Password Recovery 11.0.8050 (http://vi.soft444.com/phanmem/1380) | NetWorx 5.1.5 (http://vi.soft444.com/phanmem/1053)

chauthilethuy
13-03-11, 13:49 PM
xin giao an mam non

xuanhung79
13-03-11, 14:12 PM
xin giao an mam non
Tìm là có, mó là thấy cùa bạn đây (http://dayvahoc.info/showthread.php?1600-Gi%C3%A1o-%C3%A1n-m%E1%BA%A7m-non-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99-%C4%91%C3%A2y) Chúc may mắn nhá

matthuytinh94
14-03-11, 19:32 PM
Bạn nào có nhạc không lời bài đường em đi và đường em nhớ thì cho em với. Em đang cần gap[61

hadinhduong
15-03-11, 20:27 PM
chi linh a sao e tai ve may de tham khao lai khong duoc . chi cho em xin lai bo giao an lop 5 tuoi co day du cac hoat dong trong ngay nhu don tre , the duc buoi sang , hoat dong co chu dich , hoat dong ngoai troi , hoat dong goc , ve sinh an trua ,ngu trua ,ve sinh qua chieu , hoat dong chieu ,ve sinh tra tre . em cam on chi nhieu lam.a chi oi, giao an cua chuong trinh giao duc moi chi nhe va cua tat ca cac chu diem trong nam hoc

gatrong2003
18-03-11, 09:39 AM
Có ai có phần mềm vui học mầm non 2.0 cho tôi xin với, Con tôi 4 tuổi mà muốn có phần mềm này cho cháu học bản 1.0 thì có rồi

giadinhnhatminh
25-03-11, 22:25 PM
cảm ơn chị Linh, tôi đang rất cần giáo án toán lớp 3 tuổi. Nếu có thể xin chị hãy gửi cho tôi qua email dieu79@gmail.com! Cảm ơn chị!

bao_chau
08-05-11, 22:28 PM
cảm ơn chị rất nhiều , chúc chị manh khỏe, thành công trên con đương sự nghiệp.

LeNgocLinh
10-05-11, 20:34 PM
chi linh a sao e tai ve may de tham khao lai khong duoc . chi cho em xin lai bo giao an lop 5 tuoi co day du cac hoat dong trong ngay nhu don tre , the duc buoi sang , hoat dong co chu dich , hoat dong ngoai troi , hoat dong goc , ve sinh an trua ,ngu trua ,ve sinh qua chieu , hoat dong chieu ,ve sinh tra tre . em cam on chi nhieu lam.a chi oi, giao an cua chuong trinh giao duc moi chi nhe va cua tat ca cac chu diem trong nam hoc
Vẫn tải được bình thường mà bạn, nếu tải về không đọc được thì có lẽ trên máy bạn thiếu phần mềm giải nén rồi, bạn có tải phần mềm về tại đây (http://www.download.com.vn/data+file/5250_winrar-32-bit.aspx?op=download) và cài đặt vào máy tính của bạn. Chúc thành công!

nguyenlan268
13-05-11, 19:10 PM
Cảm ơn bạn Linh nhiều nhé ! bạn có ở bình dương không lúc nào rảnh mời bạn đi uống nước nhé !

vu van tiep
01-06-11, 16:56 PM
cám ơn các bạn nhiều nhiều. Hôm nay tớ sẽ về khoe với vợ, bà xã vui lắm đấy vì có thêm kiến thức từ các đồng nghiệp. Chúc các bạn sức khỏe và có nhiều bài viết thật bổ ích nhé

chu_ngocthuy
05-06-11, 14:00 PM
Tôi muốn ban quản trị đăng 1 số giáo án dành cho chương trình mần non mới để cho chúng tôi được tham khảo và học hỏi, nhất là chương trình lớp mẫu giáo 5 tuổi

muinhon90
06-07-11, 20:42 PM
co ai co giao an tieng anh mam non 4tuoi ko a?

dunglun
17-07-11, 13:32 PM
co ai chi em giao an mam non moi ko?

dunglun
17-07-11, 13:33 PM
em tai ve ma ko dc?

van_hung_80
29-08-11, 13:43 PM
cảm ơn ngọc linh nhé mình tìm mãi mới thấy

HPT
31-08-11, 15:56 PM
Tôi rất vui được tham gia diễn đàn và mong các bạn chia sẻ nhiều bài soạn về chương trình mầm non mới để được học hỏi. cám ơn nhiều nhé.

hieulanhue
02-09-11, 22:28 PM
cảm ơn diễn đàn giáo dục bình dương nhé. tôi đã ghé thăm thấy trang này rất bổ ích

thientai0222
05-09-11, 10:13 AM
cảm ơn rất nhiều nha!!!!!

xuanhung79
05-09-11, 14:06 PM
Giáo án rất hay. Cảm ơn người đã chia sẻ

pauvy
14-09-11, 20:52 PM
pauvy đang muốn tìm giáo án mầm non xin vui lòng chỉ đường giúp cho

dungvhnttb
15-09-11, 00:00 AM
Cảm ơn diễn đàn rất nhiều. Tôi sẽ gửi những bài viết vào thời gian gần nhất.

latdat.2202
16-09-11, 21:16 PM
mình đang tìm 2 mẫu giáo án trò chơi học tập và 1 mẫu giáo án trò chơi vân động của trẻ mam non,bạn nào có cho mình xin vói.cảm ơn nhiều luôn.mình cần gấp lắm,ban nào có cho mình xin nha.

mr.kid
16-09-11, 21:38 PM
Giáo án giáo dục mầm non : Tấm lòng + Tận tụy + Tận tâm ---> Nên tải 3 từ này mới là chính xác. Dù mình không biết nhiều về giáo dục mầm non. Nhưng mình cũng tải về tham khảo. Thấy cũng khó khó nhỉ, mình mà ra dạy mầm non chắc 3 phút sau bị đuổi việc.

binhminh1974
17-09-11, 10:25 AM
minh rat cam on moi nguoi ,minh rat muon hoc hoi kinh nghiem voi moi nguoi trong thanh vien cua trang nay

hokimnhung1976
24-09-11, 21:55 PM
hãy tìm giúp mình giáo án mầm non (24-36 tháng, giáo án 3 -4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi) với nhe cần nhanh

ductrung.love
26-09-11, 21:21 PM
Cảm ơn b nha! :)

zinbabe
04-10-11, 20:29 PM
em mới đăng ký nên chưa biết nhiều về ở đây. em muốn kiếm 1 giáo án lứa tuổi nhà trẻ về đề tài cho trẻ làm quen với đất nặn ( nhằm mục đích nhận biết được đất nặn và sự kì diệu của nó ). Em xin cảm ơn ạ

nganhahai
04-10-11, 21:22 PM
Có cả giáo án mầm non đầy đủ các môn nè, ai có người thân dạy mầm non thì tải về chia sẻ nhé :D.
Cô linh ơi lúc Hahai vào diẽn đàn thấy có bộ tranh mầm non( file nén) của cô đưa lên mà khi đăng nhập rồi tìm hoài không thấy. Cô chỉ giùm xem ở trang nào??

tramtuong
05-10-11, 09:45 AM
sao t không xem được vậy .tìm mãi mà không thấy này .

tramtuong
05-10-11, 09:48 AM
sao t không xem được bài nào cả vậy.xem mãi mà không xem được

LeNgocLinh
05-10-11, 10:20 AM
Cô linh ơi lúc Hahai vào diẽn đàn thấy có bộ tranh mầm non( file nén) của cô đưa lên mà khi đăng nhập rồi tìm hoài không thấy. Cô chỉ giùm xem ở trang nào??
Bạn vào đây (http://www.dayhoctructuyen.org/showthread.php?t=3472) nhé

bunzam
13-10-11, 22:08 PM
Cô ơi! 2 cái link trên kia chết rồi.k vào được nữa ak.

dieptrian
22-10-11, 21:19 PM
em dưa lên các bác coi dùm em coi có sử dụng được không nha

thaophuong0707
27-10-11, 18:55 PM
làm sao để vào xem duoc zay moi nguoi...hix

minhtrungstar
28-10-11, 15:19 PM
thanks!

minhtrungstar
28-10-11, 15:22 PM
Co ai co nhung dieu mua mam non khong cho minh xin. Ba xa minh dang can!

Nguyẽn Thị Ly
31-10-11, 12:19 PM
Tôi muốn tìm giáo án môn âm nhac của trẻ mãu giáo 5 tuổi theo chương trình mầm non mới , bạn nào có cho ti xin nha!

Nguyẽn Thị Ly
31-10-11, 12:22 PM
bạn lên mạng mà tìm và đao về cho b x nha, nhiêù và hay lắm đấy!

night2112
28-11-11, 11:05 AM
cảm ơn bạn

gamn
30-11-11, 17:16 PM
cam on ban nhieu nhe

gamn
30-11-11, 17:18 PM
minh muon tin giao an dien tu mon tieng anh cho tre 4-5 tuoi ban nao co cho minh xin voi nha

ngatkien
08-12-11, 10:05 AM
rất xin lỗi vì tôi bị đau tay lên không thể tham gia diễn đàn được, tôi nhờ người viết trả lời mong diễn đàn thông cảm, khi nào khỏi tôi sẽ tham gia .
Xin cám ơn!

khocnhe251
14-12-11, 22:29 PM
sao mình mở đọc giáo án không được

LeNgocLinh
21-12-11, 19:42 PM
sao mình mở đọc giáo án không được
Máy của bạn có lẽ thiếu winrả, bạn phần mềm này về cài đặt lên máy là mở được thôi à. Link tải phần mềm TẠI ĐÂY (http://www.download.com.vn/timkiem/WinRAR/index.aspx)

bapcaixanh
24-02-12, 21:32 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé!

linhmixdj
26-02-12, 14:17 PM
ACE nào có giáo án phương tiện giao thông đường thuỷ 24 - 36t ( nội dung đầy đủ 1 chút ) thì cho e xin ak !!! thank you

thao_mnk38tn
14-03-12, 20:33 PM
ai co clip ve tau thuy, ca no, thuyen buom, be, thuyen thung khong? cho minh xin lam tu ieu co tiet day v tim hieu mọt so PTGT duong thuy, xin chan thanh cam on

tuyethanh1982
23-03-12, 21:31 PM
cam on nhieu

davinchi
27-03-12, 20:28 PM
em rất vui khi tham gia diễn đàn. em cũng chỉ là giáo viên mới ra trường nên kinh nghiệm còn ít. em có một ít bài, anh chi ghé qua xem thử góp ý kiến dùm em.
em cảm ơn !:)

davinchi
27-03-12, 20:29 PM
ai cần thì tải về máy tham khảo nhé

haotieutu
21-09-12, 09:15 AM
http://kt07a2.blogspot.com/2009/03/tai-lieu-truong-mam-non.html

c (http://kt07a2.blogspot.com/2009/03/tai-lieu-truong-mam-non.html)ác bạn tham khảo nhé

haotieutu
21-09-12, 09:47 AM
http://www.dayhocintel.net/diendan/archive/index.php/t-8578.html

t (http://www.dayhocintel.net/diendan/archive/index.php/t-8578.html)ô màu