PDA

View Full Version : Giáo án Địa lý 11LeNgocLinh
12-12-08, 16:59 PM
Gửi quý thầy- cô GA Địa lý 11 CB và NC, mình sưu tầm:

thien_su_mua76
06-09-09, 07:39 AM
cô ơi cho con hỏi cách tính GDP bình quân đầu người cao nhất và thấp nhất trong bảng 2trang 11 như thế nào???Có cần đổi tỉ USD ra triệu USD rồi chia cho số dân??

@doremon
06-09-09, 08:16 AM
cô ơi cho con hỏi cách tính GDP bình quân đầu người cao nhất và thấp nhất trong bảng 2trang 11 như thế nào???Có cần đổi tỉ USD ra triệu USD rồi chia cho số dân??
tớ nghĩ là có đấy (GDP/người )

phucnguyen
13-09-09, 20:36 PM
EU ( tiết 2 )
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( sau bài học)
Câu 1 : Vào năm 2000 , EU có khoảng bao nhiêu liên kết vùng ?
a/ 104 liên kết vùng b/ 410 liên kết vùng c/ 140 liên kết vùng d/ 4 140 liên kết vùng
Câu 2 : Quốc gia nào sau đây không gia nhập EU ?
a/ Ai – len b/ Bồ Đào Nha c/ Áo d/ Thụy Sĩ
Câu 3 : Năm 2 007 , EU có số thành viên là mấy nước ?
a/ 6 nước. b/ 15 nước . c/ 24 nước. d/ 27 nước .
Câu 4 : Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về :
a/ Chính trị, xã hội b/ Dân tộc , văn hóa
c/ Ngôn ngữ , tôn giáo . d/ Trình độ phát triển giữa các nước thành viên
Câu 5: Trụ sở của EU đặt ở đâu ?
a/ Bec-lin . b/ Brúc- xen. c/ Giơ-ne-vơ. d/ Tu-lu-dơ .
Câu 6: Cơ quan quyền lực cao nhất của EU là :
a/ Quốc hội châu Âu . b/ Hội đồng châu Âu .
c/ Hội đồng bộ trưởng của EU. d/ Ủy ban châu Âu .
Câu 7: Đồng Ơ-rô được đưa vào giao dịch thanh toán ở EU từ năm nào ?
a/ Năm 1 993 b/ Năm 1999 c/ Năm 2 002 d/ Năm 2 004
Câu 8 : Liên minh châu Âu chính thức ra đời năm nào ?
a/ Năm 1 951 b/ Năm 1 957 c/ Năm 1 967 d/ Năm 1 993
Câu 9 : Năm 2007 , EU đã viện trợ phát triển thế giới chiếm tỉ lệ cao nhất là :
a/ 59 % b/ 37,7 % c/ 31 % d/ 26 %
Câu 10 : Cơ quan quyền lực cao nhất của EU là :
a/ Quốc hội châu Âu . b/ Hội đồng châu Âu .
c/ Hội đồng bộ trưởng của EU. d/ Ủy ban châu Âu .

HỌC SINH TRẢ LỜI VÀO ĐÁP ÁN
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a
b
c
d


HEÁT

quỳnh anh
16-09-09, 19:53 PM
Môn Địa Lý 11 bài 4 phần khung số 3 mình chưa hiểu được, làm ơn giải đáp dùm mình.

pjnk
22-09-09, 17:35 PM
ai giai giup minh cau 6 bai 4 daia ly 11 minh doc hoai ma hok hieu

kimbuu
28-09-09, 21:03 PM
làm giùm em báo cáo thực hành bài 4 với cô ơi !

t_t_b_lien
29-09-09, 18:15 PM
Các thầy cô ơi hãy giúp em, trên lớp thầy dạy nhanh quá em viết bài không kịp mong các thầy cô có thể gửi giáo án địa lý 11 cho em tham khảo được không ạ? Em cảm ơn rất nhiều.

t_t_b_lien
29-09-09, 18:17 PM
Cảm ơn các thầy cô nha

lieugv
06-10-09, 16:05 PM
giáo án địa lí 11 bài 1

lieugv
06-10-09, 16:26 PM
Tuần 1 - Tiết 2 – Bài 2
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HÓA, KHU VỰC HÓA KINH TẾ
I. Mục tiêu
Sau bài học, học sinh cần:
1. Kiến thức
- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hóa, khu vực hóa và hệ quả của toàn cầu hóa, khu vực hóa.
- Biết lí do hình thành tổ chức liên kết kinh tế khu vực và đặc điểm của một số tổ chức liên kết khu vực.
2. Kĩ năng
- Sử dụng bản đồ thế giới để nhận biết lãnh thổ của một số liên kết kinh tế khu vực.
- Phân tích 2 bảng để nhận biết các nước thành viên qui mô về số dân, GDP của một số tổ chức liên kết khu vực.
3. Thái độ
Nhận thức được tính tất yếu của toàn cầu hóa, khu vực hóa. Từ đó, xác định trách nhiệm king tế - xã hội tại địa phương.
II. Đồ dùng dạy học
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Lược đồ các tổ chức liên kết kinh tế thế giới, khu vực (GV có thể dùng kí hiệu để thể hiện trên nề lược đồ hành chính thế giớo vị trí các nước trong các ti63 chức liên kết kinh tế khác nhau).

III. Trọng tâm bài: Các biểu hiện và hệ quả của xu hướng toàn cấu hóa, khu vực hóa.

IV. Hoạt động dạy học
1. Bài cũ
Câu hỏi 1: Trình bày những đặc điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển?

Câu hỏi 2: Nêu những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại?
2. Bài mới
* Dẫn nhập: Bài trước chúng ta tìm hiểu thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm thay đổi nền kinh tế sang môt loại kinh tế mới đó là nền kinh tế tri thức, điều này đã tác động rất nhiều đến các vấn đề kinh tế xã hội (GV yêu cầu HS nhắc lại bài cũ). Một trong những tác động đó là sự thúc đẩy phân công lao động và chuyển giao công nghệ _ xuất hiện xu hướng toàn cầu hóa.

Hoạt động của giáo viên – học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu xu hướng toàn cầu hóa.
GV: Nêu vấn đề để học sinh thấy xu hướng toàn cầu hòa là xu hướng tất yếu. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước.Hoạt động 2:
Gv: chia nhóm 6-8 hs/ 8 nhóm/ lớp. 2nhóm/ 1 câu hỏi
Câu 1: Hãy trình bày và nêu ví dụ cụ thể chứng minh sự phát triển mạnh về thương mại thế giới vai trò của các tổ chức thương mai?
(GV bổ sung kiên thức, liên hệ thực tế)Câu 2: Hãy trình bày quá trình đầu tư của nước ngoài, cho ví dụ cụ thể về các lĩnh vực đầu tư của từng hoạt động.
(GV bổ sung kiến thức, liên hệ thực tế)


Câu 3: Tìm hiểu sự mở rộng thị trường tài chính, giải thích rõ sự kết nối giữa các thị trường, IMF, WB?
(GV bổ sung kiến thức, liên hệ thực tế)


Câu 4: Thế nào là công ty xuyên quốc gia, ví dụ cụ thể, vai trò của các các cty này?
(GV bổ sung kiên thức, liên hệ thực tế)


Hoạt động 3: Tìm hiểu hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa.

GV: Đặt câu hỏi đàm thoại gợi mở cho HS trả lời
- xu hướng toàn cầu hóa có hai mặt tích cực và tiêu cực.(mỗi HS sẽ nêu 1 ý tích cực hoặc tiêu cực, GV bổ sung và chốt kiến thức)
+ Khi mở rộng quan hệ hợp tác các nước đã có những thuận lợi gì?
+ Việc sản xuất hàng hoá của các nước như thế nào khi co sự liên kết với các nước khác. Vd cụ thể
+ Khi hợp tác các nước phát triển và các nước đang phát triển có lợi như thế nào? Liên hệ VN?
+ Em hãy chỉ ra một nhu cầu mà nước phát triển cần đối với nước đang phát triển và ngược lại
+ Em hãy chỉ ra một nhu cầu mà giữa 2 nước phát triển cần đối với nhau.
+ Em hãy chỉ ra một nhu cầu mà giữa 2 nước đang phát triển cần đối với nhau

(GV chốt lại: Tăng cường sự hợp tác giữa các nước theo hướng ngày càng toàn diện trên phạm vi toàn cầu.)


* Mặt tiêu cực
+ Tại sao khi mở rộng quan hệ hợp tác để cùng phát triển kinh tế, nhưng tại sao khoảng cách giàu nghèo lại rõ rệt.
+ Người ta nói: khi mở rộng quan hệ hợp tác, các nước phát triển đã giàu lại giàu thêm, các nước đang phát triển đã nghèo lại nghèo thêm, em hãy CM.
+ Những thiệt hại khi các nước có nguồn tài nguyên nhưng không có vốn và kĩ thuật đã cho nước khác hợp tác khai thác tài nguyên và đặt các xí nghiệp sản xuất tại chỗ.
+ Tình trạng khai thác tai nguyên dẫn đến hậu quả là gi?
+ Tình trạng ô nhiễm môi trường khi số lượng nhà máy CN tăng nhanh
+ Việc sử lí môi trường tốn kém như thế nào.
+ Tiêu cực về văn hóa, xã hội, đặc biệt là quá trình đô thị hóa diễn ra….Hoạt động 4: Tìm hiểu khu vực hóa kinh tế

H. Nguyên nhân dẫn đến sự liên kết giữa các nước trong cùng khu vực?

H. Kể tên các tổ chức kinh tế khu vực mà em biết?

Xem bảng 2. So sánh dân số và GDP giữa các khối kinh tế, rút ra nhận xét về qui mô, vai trò của các khối với nền kinh tế thế giới.

Hoạt động 5: GV phân tích cho HS thấy những tích cực và thử thách trong mối liên kết kinh tế khu vực
(Liên hệ VN trong mối quan hệ kinh tế với các nước ASENAN)


I. Xu hướng toàn cầu hóa
1. Những biểu hiện của xu hướng toàn cầu hóa


- Thương mại thế giới phát triển mạnh, WTO, chi phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới và thúc đẩy tự do hóa thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn.
- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Từ 1990 đến 2004 tăng lên hơn 7 nghìn tỷ USD, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ với các hoạt động: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,…
ví dụ: tài chính: lĩnh vực cổ phần, chứng khoán,…

- Thị trường tài chính thế giới được kết nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử.- Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn
2. Hệ quả
a. Mặt tích cực
- Thúc đẩy sản xuất, nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế.

- Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ

- Tăng cường sự hợp tác giữa các nước theo hướng ngày càng toàn diện trên phạm vi toàn cầu.


b. Mặt tiêu cực
- Tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo
- Các mặt tiêu cực khác:

II. Khu vực hóa kinh tế
1. các tổ chức liên kết kinh tế khu vựca. Các tổ chức lớn: NAFTA, EU, ASENAN, APEC, MERCOSUR.


b. Nguyên nhân làm cho các nước ở trong từng khu vực liên kết với nhau
- Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới
- Có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội
- Có mục tiêu chung, lợi ích phát triển kinh tế đặc thù.

2. Hệ quả của khu vực hóa kinh tế
a. Mặt tích cực
- Thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
- Tăng cường tự do hóa thương mại, đầu tư dịch vụ.
- Thúc đẩy mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập những thị trường rộng lớn hơn.
b. Mặt tiêu cực
- Ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh tế, suy giảm quyền lực quốc gia.
- Các ngành kinh tế bị cạnh tranh quyết liệt, nguy cơ trở thành thị trường tiêu thụ…V. Củng cố bài
Câu hỏi: 1, 2, 3 SGK trang 12
VI. Hoạt động nối tiếp
Học bài và soạn trước bài 3 ớ nhà.

thienhuyen
16-10-09, 21:34 PM
các thấy cô ơi giúp em tìm tên các thủ đô của các nước khu vực Tây Nam Á và Trung Á(bài 5 tiết 3)

thienhuyen
16-10-09, 21:35 PM
giúp em nhanh dùm mai e học rùi cám ơn các thầy cô

LeNgocLinh
16-10-09, 22:01 PM
Em có thể tham khảo các nước Trung Á tại đây (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_T rung_%C3%81) và các nước Tây Nam Á tại đây! (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nam_%C3%81)

thienhuyen
17-10-09, 11:22 AM
Thầy cô ơi giúp dùm e chưa

danniel_lk
05-12-09, 20:41 PM
thầy cô có thể giúp em trả lời câu hỏi sau được ko ạ . đánh giá thuận lợi khó khăn về điều kiện tự nhiên của hoa kỳ đối với quá trình phát triển kinh tế

tienthang_ntt
24-03-10, 20:24 PM
mời các bạn tham khảo bài giảng ASEAN nhé

huandtcn
23-06-10, 08:19 AM
Hay nhỉ, tiếc là trường mình chưa có được những diễn đàn như thế này :)

thu_trang_594
05-09-10, 21:25 PM
cảm ơn các thầy cô ạ

heosuaqn
10-10-10, 13:10 PM
giai bai tap 1 trang 16 SGK dia 11

ngan.1012
14-09-11, 21:55 PM
thầy ơi ! cho em môt vài ví dụ chứng minh cho khung một và hai trong bài 4 thực hành