PDA

View Full Version : Phần mềm quản lý trường học trực tuyến với nhiều tiện íchkimdong83
05-09-12, 23:26 PM
Phần mềm Quản lý nhà trường (School Manager) do thầy Quang, GV đang giảng dạy ở trường THCS Hồng Bàng, Q.5 thiết kế. Do đó đi sâu sát hơn vào những qui định, thông tư của Bộ Giáo dục và cách quản lí của các trường học. 1 điều mà các phần mềm Quản lí trường học khác không thể có được. Phần mềm đã đạt giải Ba cuộc thị Sáng Tạo kỹ Thuật cấp Thành
Phố năm 2010-2011. Đã được nhiều trường THCS như Thực Hành Sư Phạm, Ba Đình, Hồng Bàng, Kim Đồng, Hậu Giang....sử dụng.


Phần mềm bao gồm các chức năng chính sau:


- Phân quyền truy cập vào phần mềm theo ba mức độ (Admin,
Quản lý, Giáo viên).


- Quản lý nhà trường theo hình thức tập trung bảo đảm tính
chính xác (hạn chế việc chỉnh sửa điểm)


- Giáo viên có thể tự quản lý học sinh, tính toán điểm số
các lớp chịu trách nhiệm

- Sử dụng trực tuyến phần mềm trên mạng Internet – Lan (Chỉ có ở quản lý nhà trường Online).

- Quản lý thông tin giáo viên.

- Quản lý thông tin học sinh.


- Quản lý học phí.


- Quản lý chuyên cần học sinh

- Tính điểm – Xếp loại học lực, hạnh kiểm – Xếp hạng.

- Chia phòng thi – Xếp lớp – Xét tốt nghiệp.

- In ấn các biểu mẫu theo quy định của bộ giáo dục.


- Nhắn tin SMS

- Thống kê tình hình học tập của học sinh và tình hình giảng dạy của giáo viên.

- Nâng cấp tự động dễ dàng và nhanh chóng, bảo
đảm cập nhật các quy định mới nhất của Bộ Giáo DụcPhần mềm "QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG" được phát hành với 2
phiên bản:

- Quản lý nhà trường Online (http://qlnt.no-ip.info/QUANLYNHATRUONG/QlntOnline.htm) (Có thu phí - dùng thử miễn phí 1 học kỳ): Có
thể nhập và quản lý điểm trực tuyến thông qua mạng Internet - Lan.

- Quản lý nhà trường Offline (http://qlnt.no-ip.info/QUANLYNHATRUONG/QlntOffline.htm) (Miễn phí): Có đầy đủ các tính năng như
bảng Online nhưng chỉ nhập và quản lý điểm trên một máy tính.


Download phần mềm miễn phí tại:
http://qlnt.no-ip.info/qlnt/ (http://qlnt.no-ip.info/qlnt/)