PDA

View Full Version : Blog.dayhocintel.orgThạch Trương Thảo
01-06-08, 09:00 AM
http://blog.dayhocintel.org.

Một mặt sẽ đáp ứng nhu cầu tạo blog riêng của các bạn, mặt khác sẵn sàng hỗ trợ cho chương trình Intel Teach Essentials sắp tập huấn.

Rất mong các bạn tham gia viết blog vừa để cung cấp thông tin, vừa thực hiện những dự án cộng tác.

Rất mong sẽ thỏa mãn phần nào nhu cầu chia sẻ thông tin qua mạng của các bạn.


From: Blog trên dayhocintel! (http://dayhocintel.org/diendan/showthread.php?t=6209)


Blog của mình trên dayhocintel: http://www.blog.dayhocintel.org/anhchanghieuhoc2002