MÔN NGỮ VĂN LỚP 11
VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1- NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Thời gian làm bài: 90 phút


Đề bài: Nhà văn người Nga - Ôxtơrôpxki đã nói: “ Tình bạn trước hết phải chân thành, phải phê bình sai lầm của bạn, phải nghiêm chỉnh giúp đỡ bạn sửa chữa sai lầm”.
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI VIẾT SỐ 1-NGỮ VĂN 11.

I. Yêu cầu về kĩ năng:
- HS nắm được cách làm bài văn nghị luận,,, vận dụng các thao tác lập luận đã học để giải quyết vấn đề nghị luận.
- Nêu được các luận điểm, luận cứ then chốt và trình bày có hệ thống.
- Lời văn rõ ràng, trong sáng.
II. Yêu cầu về nội dung
1.Mở bài:
- Tình bạn là tình cảm cao quý và thiêng liêng mà cuộc sống đã ban tặng cho con người.
- Tình bạn muốn bền vững thì phải chân thành ® dẫn câu nói của nhà văn Ôxtơrôpxki.
2.Thân bài:
- Khẳng định vấn đề trên hoàn toàn đúng
- Chân thành là điều thiết yếu trong tình bạn, tình bạn phải chân thành mới bền vững, không thể tồn tại một tình bạn giả dối.
+ Ta chân thành với bạn thì bạn mới tin ta và đối xử tốt với ta.
+ Tình bạn cần có sự sẻ chia, cần tin tưởng lẫn nhau. Vì thể nên xây dựng một tình bạn đẹp, chân thành theo đúng nghĩa của nó.
+ Dẫn chứng một số tình bạn đẹp được ca ngợi trong các tác phẩm văn học, trong cuộc sống…
- Sự chân thành là cần thiết, nhưng xây dựng nó là cả một vấn đề:
+ Kết bạn là để “cho” chứ không đòi hỏi việc “nhận”. Đòi hỏi sẽ dẫn đến những toan tính, lợi dụng.
+ Trong cuộc sống không ai thoát khỏi sai lầm, do đó cần phải nghiêm túc phê bình bạn khi bạn mắc sai lầm. Nhưng phê bình làm sao cho tình bạn không bị rạn nứt, trước hết phải xuất phát từ lòng thương và thông cảm cho bạn: không vì nể bạn mà bao che cho bạn; giúp bạn nhìn ra được lỗi lầm và sửa chữa; cởi mở, nhẹ nhàng khi phê bình…
- Phê phán những người dựa vào tình bạn để vụ lợi.
3.Kết bài:
- Khẳng định câu nói của nhà văn Ôxtơrôpxki.
- Bài học bản thân.
III. BIỂU ĐIỂM.
9-10 đ : Đáp ứng tốt các yêu cầu nêu trên; bố cục chặt chẽ, luận điểm rõ ràng; có thể mắc một vài lỗi nhỏ về chính tả và diễn đạt;
7- 8 đ : Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, kiến thức chắc, lập luận khá, có thể mắc lỗi nhỏ về chính tả và diễn đạt.
5-6 đ : Hiểu đề, ý chưa sâu, diễn đạt thiếu mạch lạc.
3-4 đ: bài viết lúng túng, diễn đạt yếu, nhiều lỗi chính tả…
1-2 đ : Lạc đề, bài viết qua loa chiếu lệ.
0đ : bài để giấy trắng hoặc xuyên tạc nội dung.
( GV cần có sự linh hoạt khi chấm điểm; khuyến khích các bài viết sáng tạo, có thể không giống như đáp án định hướng)